Džemala Bijedica 39/III 71000 Sarajevo, 033/722-079, sllist@sllist.ba

REGIONALNA POLICIJSKA SARADNJA
REGIONALNA POLICIJSKA SARADNJA

REGIONALNA POLICIJSKA SARADNJA

40.00 KM

prof. dr. UROŠ PENA
BRANISLAV PAVLOVIĆ
REGIONALNA POLICIJSKA SARADNJA
- prvo izmijenjeno i dopunjeno izdanje -