Džemala Bijedica 39/III 71000 Sarajevo, 033/722-079, sllist@sllist.ba

UPRAVNO I RADNO PRAVO PREMA PROGRAMU PRAVOSUDNOG ISPITA
UPRAVNO I RADNO PRAVO PREMA PROGRAMU PRAVOSUDNOG ISPITA

UPRAVNO I RADNO PRAVO PREMA PROGRAMU PRAVOSUDNOG ISPITA

40.00 KM

Autor: Mato Tadić
UPRAVNO I RADNO PRAVO
PREMA PROGRAMU PRAVOSUDNOG ISPITA
4. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, 2020.